Shenzhen

Anastasia
Maksimova

Height:
5'9" - 176 cm

Measurements:
83 / 62 / 88

Hair:
blond

Eyes:
blue/green

Shoes:
39

Agencies

BOZ Chengdu KAT Sh V model Gz Lacoco Hz Moco Hz Funs Shz